Bosch müügikampaania

Bosch müügikampaania reeglid „Kõik, mida vajad tolmuvaba kodu jaoks! Pakume 100-päeva raha tagasi garantiid“


1. MÕISTED


1.1. Kampaania korraldaja (Korraldaja) on BSH Home Appliances AB Eesti filiaal, keda esindab UAB SPARK LT, ettevõtte registreerimiskood 304139541, asukoha aadress: Gerosios Vilties t. 22A-2, 03145 Vilnius, promo@sparkagency.lt ,
tel.: +370 644 28 266 (avatud tööpäevadel kell 10.00 -17.00). UAB SPARK LT korraldab müügikampaania „Kõik, mida vajad tolmuvaba kodu jaoks! Pakume 100-päeva raha tagasi garantiid“ (edaspidi tekstis – Kampaania), mis toimub allpool kirjeldatud reeglite järgi (edaspidi tekstis – Reeglid).
1.2. Kampaanias osaleja (Ostja) – füüsiline isik, kes on soetanud omale kampaania ajal Bosch tolmuimeja käesolevate Reeglite punktis 2.2 nimetatud mudeli ükskõik millisest partneri kauplusest.


2. KAMPAANIA


2.1. Kampaania kestab 15. novembrist 2019 kuni 15. jaanuarini 2020.
2.2. Kampaanias osalevad järgmised Bosch tolmuimejate mudelid (edaspidi tekstis - Kaup): Kotiga ja kotita tolmuimejad: BGL7A433, BGL4ZOOO, BGLS4500, BGL4SIL2, BGLS4TURBO, BGL35MON6, BGL3A300, BGL3A212A, BGL3A317, BGL85Q57, BGLS4PROFM, BGLS4POWER, BGL3A332, BGL25MON4, BGL25MON6, BGL25MON8, BGL25MON9, BGS5335, BGS2U330, BGC05AAA1, BGC05AAA2, BSGL5333, BSGL5335, BZGL2A317. Juhtmeta varstolmuimejad: BCH6256N1, BCH6ATH18, BCHF220B, BCHF2MX20, BCHF216B, BCHF220T, BCHF216S, BBH6PZOO, BBH52550, BBH32101, BBH21830L, BBHF216, BBHF214G, BBH22041, BBH2P163R, BBH21631, BCH7ATH32K, BCH73PET, BCH6L2561, BCH6ATH25, BCH625LTD, BCH3P255, BCH3ALL25, BCH3K255, BCS1ULTD, BCS812KA2, BCS1ALL, BCS81EXC, BCS612W, BCS61113, BCS611AM, BCS611P4A, BBS1BASE, BBS1114, BBS811PCK, BBS1ZOO, BBS81PET, BBS1224, BBS812PCK, BBS611PCK, BBH21630R, BBH2P14L, BBH73275, BBH3ZOO25, BBH32551,BBHL22141, BBHL21841, BBHL21840, BBHL21435. Käsitolmuimejad: BHN20110, BHN14090, BHN1840L.
2.3. Kampaanias võivad osaleda kõik Ostjad, kes on ostnud Kampaania ajal ükskõik millise Kampaanias osaleva kauba järgmiste partnerite juurest: Euronics, Ottender ja Valgmäe AS, Wexl Grupp OÜ, Anava Eesti AS, Ottender Plus OÜ, Hansapost OÜ, Tehnikastuudio OÜ, Expert OÜ, Vilde OÜ, E-Lux Kodutehnika OÜ, Kaubamaja kauplustest ning on Kampaanias märgitud kauba eest maksnud kogu summa. Kampaanias on lubatud osaleda ainult füüsilistel isikutel.
2.4. Kampaania kaup: Reeglites nimetatud Kampaania toimumise ajal ostetud ükskõik milline punktis 2.2 loetletud Boschi tolmuimeja, mida Ostja kasutab isiklike olmeliste (mitte äriliste) eesmärkide rahuldamiseks (näiteks, tolmuimejat ei ostnud ega kasutanud juriidiline isik, seda ei kasutatud ükskõik millises äritegevuses ning seda ei ole võõrandatud kolmandale isikule jms).
2.5. Kampaania käik: Ostja, kes ei ole Kampaania ajal soetatud kaubaga rahul, võib Kampaania kauba tagastada käesolevates Reeglites sätestatud korras ja tagasi saada Kampaania ajal reaalselt tasutud rahasumma. Kampaania kaup tuleb tagastada hiljemalt 100 päeva jooksul Kampaania kauba soetamise päevast, s.o. ostutšekile või arvele märgitud soetamise päevast, kuid mitte hiljem kui 23. aprillil 2020. aastal. Tagastamise kuupäeva kinnitab Korraldaja väljastades või välja saates saadetise vastuvõtmise kinnituse tagastusankeedis nimetatud e-posti aadressil või telefoninumbril (saates lühisõnumi), dokumentidega (kui Kampaania kaup tagastatakse postiga või kulleriteenuseid kasutades) või kauba vastuvõtmise aktiga (kui Kampaania kaup tagastatakse otse Korraldajale).
2.6. Kampaania kauba tagastamise tingimused:
2.6.1. Ostja, kes soovib tagastada Kampaania kauba, peab selle tagastama ilma väliste ja sisemiste mehhaaniliste ning elektrooniliste defektideta ja muudatusteta, täielikult komplekteerituna, puhta ja korralikuna, ilma kõrvaliste lõhnade ning muude kõrvaliste esemeteta. Kampaania kaup peab samuti olema ilma peidetud defektideta, olema töökorras ning vastama seadme algsetele tehnilistele nõuetele. Tagastatava kauba seisundi sobivuse kohta teeb otsuse Korraldaja.
2.6.2. Ostjal peab alles olema Kampaania kauba ostutšeki originaal, millele peab olema märgitud kauba mudel ja hind ning see tšekk tuleb esitada Kampaania kauba tagastamisel;
2.6.3. Kampaania kauba tagastamisel peab Kampaanias osaleja esitama müüjale täielikult, selgelt ja arusaadavalt täidetud tagastusankeedi, kus peavad olema täidetud Ostja kohta järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number.
2.6.4. Ostja on kohustatud tagastama kauba Korraldaja esindajale Eestis: Baltic Promotions OÜ, aadress: Punane 56, Tallinn 13619, e-post: estonia@sorbum.eu , tel.: +372 64 20 408.


3. RAHA TAGASI SAAMINE


3.1. Kui Ostja tagastab Kampaania kauba käesolevates Reeglites sätestatud korras, siis tagastatakse talle raha pangaülekandega. Pangaülekanne tehakse 10 ( kümne) tööpäeva jooksul pärast Kampaania kauba nõuetekohast tagastamist ja Korraldajalt vastava kinnituse saamist, et tagastatud Kampaania toode vastab nende reeglite punktis 2.6.1 sätestatud tingimustele.
3.2. Kui raha tagastamisel on tekkinud probleeme, siis on Korraldaja kohustatud teavitama Ostjat Kauba tagastamisest 5 (viie) tööpäeva jooksul nimetades ka põhjuse. Sellisel juhul on Ostja kohustatud Kampaania kauba omal kulul tagasi võtma 10 (kümne) tööpäeva jooksul kauba tagastamisest. Pärast selle aja möödumist on Korraldajal õigus kasutada Kampaania kaupa oma äranägemise järgi ning Ostjal ei ole õigust esitada Korraldajale enam mingeid pretensioone.
3.3. Kui tagastusankeedil kirjutatud aadress või kontaktandmed on ebaselged ja Ostjaga ei ole võimalik ühendust saada, siis hoiab Korraldaja Ostja päringut oodates Ostja kaupa alles selle kättesaamise päevast kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Pärast selle aja möödumist on Korraldajal õigus kasutada Kampaania kaupa oma äranägemise järgi ning Ostjal ei ole õigust esitada Korraldajale enam mingeid pretensioone.
3.4. Iga Ostja, kes palub raha tagastada, vastutab ise saadetise õigeaegse kohale toimetamise eest ning samuti tagajärgede eest, mis on seotud sellega, et esitatud teave oli puudulik või ebaselge. Postikviitung, mis kinnitab, et saadetis võeti edasi saatmiseks vastu, ei ole dokument, mis kinnitab, et Korraldaja on saadetise kätte saanud.


4. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD


4.1. Kõiki Kampaaniaga seotud pretensioone menetleb Kampaania Korraldaja.
4.2. Pretensioonid, mis on seotud toote hinnale vastavate rahasumma tagastamisega, tuleb saata Korraldajale enne 23. aprilli 2020 kirjalikult registreeritud postiga Leedu aadressile: UAB SPARK LT, Gerosios Vilties t 22A-2, 03145 Vilnius.
4.3. Korraldaja on kohustatud pretensiooni menetlema ja sellele vastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumise päevast, erandiks on juhtumid kus pretensiooni menetlemiseks on Korraldaja arvates vaja rohkem aega. Sellisel juhul on Korraldaja kohustatud sellest teavitama Ostjat 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumisest.


5. ISIKUANDMETE KAITSE


5.1. Korraldaja tagab, et Ostjate isikuandmeid käideldakse kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktide nõuetega. Kampaania ajal kogutud andmeid kasutatakse ainult raha tagastamise protseduuriga seotud eesmärgil, nt rahaülekannete tegemiseks Ostjale, Ostjaga ühenduse võtmiseks küsimuste korral jne (õiguslik alus: Organiseerija õigustatud huvi Kampaaniat organiseerida ja läbi viia).
5.2. Teave andmete kontrollija kohta: UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIALAS VILNIUS; ettevõtte registreerimiskood: 301500883; registreeritud peakontori aadress: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius; tel: +370 5 2639115; e-post: promo@sparkagency.lt . Kampaanias osalev Ostja nõustub oma isikuandmeid andes, et tema isikuandmeid töödeldakse vastavalt nendes Reeglites ja seadusandluses sätestatud protseduuridele. 5.3. Teave andmete töötleja kohta: UAB SPARK LT, ettevõtte registreerimiskood: 304139541; peakontori aadress: Gerosios Vilties t. 22A-2, 03145 Vilnius, e-post: promo@sparkagency.lt , tel.: +370 644 28 266 (avatud tööpäevadel kell 10.00 -17.00). Teave andmete töötleja kohta Eestis: Baltic Promotions OÜ, ettevõtte registreerimiskood: 11698825; peakontori aadress: Punane 56, Tallinn 13619, e-post: estonia@sorbum.eu , tel.: +372 64 20 408 (avatud tööpäevadel kell 10.00 -16.00).
5.4. Ostjal on kõik õigused, mis on rakendatavates õigusaktides sätestatud tema isikuandmete käitlemisega, Ostjal on õigus:
- teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus teada); - omada ligipääsu andmete kontrollija poolt töödeldatavatele iseenda isikuandmetele ja uurida, kuidas neid töödeldakse (õigus ligipääsule); - nõuda parandamist või seoses isikuandmete töötlemisega, täiendada oma ebatäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
- nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus „olla unustatud“); - nõuda et me piiraksime Teiega seotud isikuandmete töötlemist (õigus piirata); - nõuda meile antud andmete ülekandmist (õigus andmete portatiivsusele); - vastu seista oma isikuandmete töötlemisele, kui sellist töötlemist viiakse läbi avalikes huvides, või meie kolmanda osapoole õigustatud huvides, ja kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, kaasa arvatud profileerimine (õigus protestida); - võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel. Me püüame alati tagada Teie õigustest kinnipidamise ja reageerime koheselt igale potentsiaalsele veale nende rakendamisel. Seetõttu, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete meie poolse töötlemise kohta, siis võtke palun esmalt meiega ühendust. Samuti me tuletame meelde, et Teil on alati õigus esitada kaebus riigi Andmekaitseinspektsioonile. Me anname Teile võimaluse rakendada neid õigusi mugaval viisil. Te saate seda teha helistades telefonile +372 64 20 408, tööpäevadel alates 10.00 kuni 16.00 või kirjutades meile e-mailile estonia@sorbum.eu
5.5. Ostja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik nende eesmärkide huvides, mille täitmiseks need andmed on kogutud ja neid ei käidelda mitte ühelgil juhul üle kahe aasta nende saamise kuupäevast.


6. MUUD TINGIMUSED


6.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nad on nõus kõikide Reeglite tingimustega ja kohustuvad neid täitma.
6.2. Korraldajal on õigus muuta Reegleid ühepoolselt ilma etteteatamiseta, avaldades vastavasisulise info oma kodulehel www.bosch-home.ee. Mitte mingeid Reeglite muutmisega seotud kahjusid ei hüvitata.
6.3. Kõikides nendes Reeglites sätestamata küsimustes võib Korraldaja vastu võtta ühepoolse otsuse, juhindudes seejuures rakendatavatest õigusaktidest ja käesolevatest Reeglitest.
6.4. Korraldajal on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt suvalisel ajal, kui on kindlaks tehtud nende Reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta on Korraldaja kohustatud avaldama vastavasisulise info oma kodulehel www.bosch-home.ee. Mitte mingeid kahjusid, mis on tekkinud Kampaania katkestamise tõttu, ei hüvitata.
6.5. Ostja võidakse eemaldada Kampaania osalejate nimekirjast ja samuti võidakse keelduda talle Kampaania ajal soetatud kauba eest raha tagastamisest, kui Korraldaja on kindlaks teinud, et Ostja on petnud, püüdnud saavutada eesmärki ebaausal teel või ei ole järginud neid Reegleid.

Bosch müügikampaania reeglid „Valmistage toitu Boschiga! Pakume 100-päeva raha tagasi garantiid“


1. MÕISTED


1.1. Kampaania korraldaja (Korraldaja) on BSH Home Appliances AB Eesti filiaal, keda esindab UAB SPARK LT, ettevõtte registreerimiskood 304139541, asukoha aadress: Gerosios Vilties t. 22A-2, 03145 Vilnius, promo@sparkagency.lt ,
tel.: +370 644 28 266 (avatud tööpäevadel kell 10.00 -17.00). UAB SPARK LT korraldab müügikampaania „Valmistage toitu Boschiga! Pakume 100-päeva raha tagasi garantiid“ (edaspidi tekstis – Kampaania), mis toimub allpool kirjeldatud reeglite järgi (edaspidi tekstis – Reeglid).
1.2. Kampaanias osaleja (Ostja) – füüsiline isik, kes on soetanud omale kampaania ajal väikese Bosch köögimasina käesolevate Reeglite punktis 2.2 nimetatud mudeli ükskõik millisest partneri kauplusest.


2. KAMPAANIA


2.1. Kampaania kestab 15. novembrist 2019 kuni 15. jaanuarini 2020.
2.2. Kampaanias osalevad järgmised Bosch väikeste köögimasinate mudelid (edaspidi tekstis - Kaup): Köögikombainid: MUM9AX5S00, MUM9AV5S00, MUM9AD1S00, MUM59343, MUM59M55, MUM58020, MUM58720, MUM58920, MUM58K20, MUM58L20, MUM58243, MUM50123, MUM52120, MUM54A00, MUM4880, MUM4855, MUM4655EU, MUM4409, MUM48R1, MUM48A1, MUM48W1, MUM4426.
Köögimasinad: MC812M865, MC812W872, MC812M844, MC812S814, MC812S820, MC812W620, MC812W501, MCM4200, MCM4000, MCM3501M, MCM3201B, MCM3401M.
Mikserid: MMBH6P6B, MMBH4P3WDE, MMBV625M, MMBH4P3W, MMB66G7M, MMB64G6M, MMB66G5MB, MMB66G5M, MMB65G5M, MMB43G2B, MMB42G1B, MMB42G0B, MMBH4P3B.
Saumikserid: MSM881X2, MSM88190, MSM87165, MSM88160, MSM87146, MSM87140, MSM88110, MSM89160, MSM89110.
Hakklihamasinad: MFW68660, MFW3X15W, MFW3850B, MFW3X10B, MFW45020, MFW3520W, MFW66020, MFW3612A. Mahlapressid: MCM3401M, MESM731M.
2.3. Kampaanias võivad osaleda kõik Ostjad, kes on ostnud Kampaania toimumise ajal ükskõik millise Kampaanias osaleva kauba meie järgmiste partnerite juurest: Euronics, Ottender ja Valgmäe AS, Wexl Grupp OÜ, Anava Eesti AS, Ottender Plus OÜ, Hansapost OÜ, Tehnikastuudio OÜ, Expert OÜ, Vilde OÜ, E-Lux Kodutehnika OÜ, Kaubamaja kauplustest ning on Kampaanias märgitud kauba eest maksnud kogu summa. Kampaanias on lubatud osaleda ainult füüsilistel isikutel.
2.4. Kampaania kaup: Reeglites nimetatud Kampaania toimumise ajal ostetud ükskõik milline punktis 2.2 loetletud Boschi väikese köögimasina mudel, mida Ostja kasutab isiklike olmeliste (mitte äriliste) eesmärkide rahuldamiseks (näiteks, köögikombaini ei ostnud ega ei kasutanud juriidiline isik, seda ei kasutatud ükskõik millises äritegevuses ning seda ei ole võõrandatud kolmandale isikule jms).
2.5. Kampaania käik: Ostja, kes ei ole Kampaania ajal soetatud kaubaga rahul, võib Kampaania kauba tagastada käesolevates Reeglites sätestatud korras ja tagasi saada Kampaania ajal reaalselt tasutud rahasumma. Kampaania kaup tuleb tagastada hiljemalt 100 päeva jooksul Kampaania kauba soetamise päevast, s.o. ostutšekile või arvele märgitud soetamise päevast, kuid mitte hiljem kui 23. aprillil 2020. aastal. Tagastamise kuupäeva kinnitab Korraldaja väljastades saadetise vastuvõtmise kinnituse tagastusankeedis nimetatud e-posti aadressil või telefoninumbril (saates lühisõnumi), dokumentidega (kui Kampaania kaup tagastatakse postiga või kulleriteenuseid kasutades) või kauba vastuvõtmise aktiga (kui Kampaania kaup tagastatakse otse Korraldajale).
2.6. Kampaania kauba tagastamise tingimused:
2.6.1. Ostja, kes soovib tagastada Kampaania kauba, peab selle tagastama ilma väliste ja sisemiste mehhaaniliste ning elektrooniliste defektideta ja muudatusteta, täielikult komplekteerituna, puhta ja korralikuna, ilma kõrvaliste lõhnade ja muude kõrvaliste esemeteta. Kampaania kaup peab samuti olema ilma peidetud defektideta, olema töökorras ning vastama seadme algsetele tehnilistele nõuetele. Tagastatava kauba seisundi sobivuse kohta teeb otsuse Korraldaja.
2.6.2. Ostjal peab alles olema Kampaania kauba ostutšeki originaal, millele peab olema märgitud kauba mudel ja hind ning see tšekk tuleb esitada Kampaania kauba tagastamisel;
2.6.3. Kampaania kauba tagastamisel peab Kampaanias osaleja esitama müüjale täielikult, selgelt ja arusaadavalt täidetud tagastusankeedi, kus peavad olema täidetud ostja kohta järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja pangakonto number.
2.6.4. Ostja on kohustatud tagastama kauba Korraldaja esindajale Eestis: Baltic Promotions OÜ, aadress: Punane 56, Tallinn 13619, e-post estonia@sorbum.eu, tel.: +372 64 20 408.


3. RAHA TAGASI SAAMINE


3.1. Kui Ostja tagastab Kampaania kauba käesolevates Reeglites sätestatud korras, siis tagastatakse talle raha pangaülekandega. Pangaülekanne tehakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast Kampaania kauba nõuetekohast tagastamist ja Korraldajalt vastava kinnituse saamist, et tagastatud Kampaania toode vastab nende reeglite punktis 2.6.1 sätestatud tingimustele.
3.2. Kui raha tagastamisel on tekkinud probleeme, siis on Korraldaja kohustatud teavitama Ostjat kauba tagastamisest 5 (viie) tööpäeva jooksul nimetades ka põhjuse. Sellisel juhul on Ostja kohustatud Kampaania kauba omal kulul tagasi võtma 10 (kümne) tööpäeva jooksul kauba tagastamisest. Pärast selle aja möödumist on Korraldajal õigus kasutada Kampaania kaupa oma äranägemise järgi ning Ostjal ei ole õigust esitada Korraldajale enam mingeid pretensioone.
3.3. Kui tagastusankeedis kirjutatud aadress või kontaktandmed on ebaselged ja Ostjaga ei ole võimalik ühendust saada, siis hoiab Korraldaja Ostja päringut oodates Ostja kauba alles selle kättesaamise päevast kuni 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Pärast selle aja möödumist on Korraldajal õigus kasutada Kampaania kaupa oma äranägemise järgi ning Ostjal ei ole õigust esitada Korraldajale enam mingeid pretensioone.
3.4. Iga Ostja, kes palub raha tagastada, vastutab ise saadetise õigeaegse kohale toimetamise eest ning samuti tagajärgede eest, mis on seotud sellega, et esitatud teave oli puudulik või ebaselge. Postikviitung, mis kinnitab, et saadetis võeti edasi saatmiseks vastu, ei ole dokument, mis kinnitab, et Korraldaja on saadetise kätte saanud.

4. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD


4.1. Kõiki Kampaaniaga seotud pretensioone menetleb Kampaania korraldaja.
4.2. Pretensioonid, mis on seotud toote hinnale vastavate rahasumma tagastamisega, tuleb saata Korraldajale enne 23. aprilli 2020 kirjalikult registreeritud postiga Leedu aadressile: UAB SPARK LT, Gerosios Vilties t 22A-2, 03145 Vilnius.
4.3. Korraldaja on kohustatud pretensiooni menetlema ja sellele vastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumise päevast, erandiks on juhtumid kus pretensiooni menetlemiseks on Korraldaja arvates vaja rohkem aega. Sellisel juhul on Korraldaja kohustatud sellest teavitama Ostjat 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumisest.

5. ISIKUANDMETE KAITSE


5.1. Korraldaja tagab, et Ostjate isikuandmeid käideldakse kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktide nõuetega. Kampaania ajal kogutud andmeid kasutatakse ainult raha tagastamise protseduuriga seotud eesmärgil, nt rahaülekannete tegemiseks Ostjale, Ostjaga ühenduse võtmiseks küsimuste korral jne (õiguslik alus: Organiseerija õigustatud huvi Kampaaniat organiseerida ja läbi viia).
5.2. Teave andmete kontrollija kohta Leedus: UAB BSH HOME APPLIANCES AB FILIALAS VILNIUS; ettevõtte registreerimiskood: 301500883; registreeritud peakontori aadress: Vinco Kudirkos g. 6, Vilnius; tel: +370 5 2639115; e-post: promo@sparkagency.lt. Kampaanias osalev Ostja nõustub oma isikuandmeid andes, et tema isikuandmeid töödeldakse vastavalt nendes Reeglites ja seadusandluses sätestatud protseduuridele. 5.3. Teave andmete töötleja kohta Leedus: UAB SPARK LT, ettevõtte registreerimiskood: 304139541; peakontori aadress: Gerosios Vilties t. 22A-2, 03145 Vilnius, e-post: promo@sparkagency.lt , tel.: +370 644 28 266 (avatud tööpäevadel kell 10.00 - 17.00.). Teave andmete töötleja kohta Eestis: Baltic Promotions OÜ, ettevõtte registreerimiskood: 11142631; peakontori aadress: Punane 56, Tallinn 13619, e-post: estonia@sorbum.eu , tel.: +372 64 20 408 (avatud tööpäevadel kell 10.00 -16.00).
5.4. Ostjal on kõik õigused, mis on rakendatavates õigusaktides sätestatud tema isikuandmete käitlemisega, Ostjal on õigus:
- teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest (õigus teada); - omada ligipääsu Andmete kontrollija poolt töödeldatavatele iseenda isikuandmetele ja uurida, kuidas neid töödeldakse (õigus ligipääsule); - nõuda parandamist või seoses isikuandmete töötlemisega, täiendada oma ebatäielikke isikuandmeid (õigus parandada);
- nõuda oma isikuandmete kustutamist (õigus „olla unustatud“); - nõuda, et me piiraksime Teiega seotud isikuandmete töötlemist (õigus piirata); - nõuda meile antud andmete ülekandmist (õigus andmete portatiivsusele); - vastu seista oma isikuandmete töötlemisele, kui sellist töötlemist viiakse läbi avalikes huvides, või meie kolmanda osapoole õigustatud huvides, ja kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, kaasa arvatud profileerimine (õigus protestida); - võtta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui andmeid töödeldakse nõusoleku alusel. Me püüame alati tagada Teie õigustest kinnipidamise ja reageerime koheselt igale potentsiaalsele veale nende rakendamisel. Seetõttu, kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta, siis võtke palun esmalt meiega ühendust. Samuti me tuletame meelde, et Teil on alati õigus esitada kaebus riigi Andmekaitseinspektsioonile. Me anname Teile võimaluse rakendada neid õigusi mugaval viisil. Te saate seda teha helistades telefonile +372 64 20 408, tööpäevadel alates 10.00 kuni 16.00 või kirjutades meile e-mailile estonia@sorbum.eu .
5.5. Ostja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik nende eesmärkide huvides, mille täitmiseks need andmed on kogutud ja neid ei käidelda mitte ühelgil juhul üle kahe aasta nende saamise kuupäevast.

6. MUUD TINGIMUSED


6.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nad on nõus kõikide Reeglite tingimustega ja kohustuvad neid täitma.
6.2. Korraldajal on õigus muuta Reegleid ühepoolselt ilma etteteatamiseta, avaldades vastavasisulise info oma kodulehel www.bosch-home.ee. Mitte mingeid Reeglite muutmisega seotud kahjusid ei hüvitata.
6.3. Kõikides nendes Reeglites sätestamata küsimustes võib Korraldaja vastu võtta ühepoolse otsuse, juhindudes seejuures rakendatavatest õigusaktidest ja käesolevatest Reeglitest.
6.4. Korraldajal on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt suvalisel ajal, kui on kindlaks tehtud nende Reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta on Korraldaja kohustatud avaldama vastavasisulise info oma kodulehel www.bosch-home.ee Mitte mingeid kahjusid, mis on tekkinud Kampaania katkestamise tõttu, ei hüvitata.
6.5. Ostja võidakse eemaldada Kampaania osalejate nimekirjast ja samuti võidakse keelduda talle Kampaania ajal soetatud kauba eest raha tagastamisest, kui Korraldaja on kindlaks teinud, et Ostja on petnud, püüdnud saavutada eesmärki ebaausal teel või ei ole järginud neid Reegleid.