Kvaliteedi garantii

Kõik BIGBOX.EE müüdavad tooted on ettenähtud tarbimiseks Euroopa Majanduspiirkonnas, seetõttu kõikidele toodetele laienevad tootja määratud pretensiooni esitamise tingimused ja tähtajad. Vastavalt Euroopa Liidu direktiividele, kõikide toodete pretensiooni esitamise aeg on vähemalt 24 kuud.

GARANTII TINGIMUSED

1. ÜLDIST

1.1. BIGBOX.EE vastutab kauba puuduste eest, mis olid kaubal selle üleandmise hetkel ning nende puuduste eest, mille põhjus eksisteeris kaubal juba üleandmise hetkel.
1.2. Garantiitingimused ei kehti toodetele, mida on modifitseeritud või mida on parandatud selleks õigusi mitteomava isiku või ettevõtte poolt.
1.3. BIGBOX.EE vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantii protseduure, juhul kui Eesti piirkonnas ei ole ostetud toote autoriseeritud hooldusesindust, kuid ei teosta seadmetele garantiiremonti.
1.4. BIGBOX.EE vahendab tootja garantiid kuni 2 aastat. Peale 2. aastat on tootjagarantii vahendamine kokkuleppeline. Toodetele, millel on Eestis autoriseeritud hooldusesindus, tuleb tarbijal toimetada vigane seade remonti iseseisvalt.
1.5. Garantiihoolduse teostamise aluseks on BIGBOX.EE poolt väljastatud arve/garantiitalong (selle olemasolul) ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on BIGBOX.EEl õigus keelduda tasuta garantiiremondi protseduuri vahendamisest.
1.6. Toode tuleb garantiisse või hooldusesindusse viia originaalkomplektis (kui komplektis on tehtud muudatusi tuleb sellest teavitada toote andmisel garantiisse).

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib üleandmise hetkest, mis on märgitud arve/saatelehele.
2.2.Täiendavad garantiilaiendused, mis toodetele lisaks kaasa ostetakse, tuleb kauba tellijal endal registreerida vastavalt tootega kaasasolevale juhendile 30 päeva jooksul (Näiteks: HP lisagarantii servicepack jms). Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti ning vastutus selle eest lasub üksnes ja üksnes kauba tellijal.
2.3. Garantiiajal teostatud garantiihooldused reeglina garantii kehtivust ei pikenda. Erandina, kui garantiiobjekt asendatakse täielikult uuega, võrdub see justkui uue toote soetusega ning asendatud tootele antud garantiiperiood asendub sellisel juhul samuti justkui uue toote soetusega. Kui vahetatakse välja üksnes toote osa või osad, pikeneb garantiiperiood üksnes vahetatud osadele ning seda vastava tootja enda poolt ettenähtud ajalises ulatuses.

NB! Alles on vaja hoida ostuarve ja garantiitalong (nt. Lenovo, LG, Samsungi, ja Canoni tooted), mis toodetega kaasa pannakse, ilma selleta garantii ei kehti.

3. GARANTII TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremont teostatakse ainult tootja autoriseeritud hooldusesinduses. Hooldusesinduste nimekiri on esitatud altpoolt. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tuleb pöörduda müüja poole, ning garantiiremont teostatakse tootjatehase kaudu.
3.2. Garantiihoolduseks tagastatava tootega peab olema kaasas lühikirjeldus tehnilise probleemi olemusest koos selle ilmnemise ja avastamise kirjeldusega.
3.3. Kliendil tuleb probleemne või garantiiremonti vajav seade toimetada vastava konkreetse tootja autoriseeritud hoolduskeskusesse.
3.4. Transport garantiiremonti toimub müüja kulul. Kõik garantiiremonti saabunud tooted testitakse, misjärel määratakse edasine toiming – remont, asendus või tagastus kliendile juhul kui viga ei tuvastatud. Juhul, kui BIGBOX.EE vahendab garantii protseduuri, annab teavet 7 päeva jooksul alates seadme BIGBOX.EE poolt vastu võtmisest, autoriseeritud hooldusesinduste korral vastavalt nende sise-eeskirjale ja eesolevate tööde järjekorrale. Toote garantiiremondis viibimise ajaks asendusseadet ei väljastata.
3.5. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga. Kui asendamine ei ole võimalik tagastatakse ostusumma.

4. TARBIJA ÕIGUSED

4.1. Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. 14-päevase tagastamisõiguse kehtestamise eesmärk on anda tarbijale võimalus internetipoest tellitud kaupa proovida ning ebasobivuse korral see ilma negatiivseid tagajärgi kartmata tagasi saata.
4.2. Müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
4.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile kätte saamisest ning kehtib 2 aastat.

4.4  Kaupleja ei saa välistada tarbija taganemisõigust, kui tegemist on kasutatud kaubaga. Sama kehtib ka taganemisõiguse puhul, kui kaupa ei tagastada originaalpakendis. 

4.5 Kui tarbija soovib vältida väärtuse vähenemise hüvitamist tuleb asja kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning asi tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses. Kui tarbija kasutab asja rohkem, kui on vaja asja olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta asja originaalpakendis ja esialgses komplektsuses vastutab tarbija asja väärtuse vähenemise eest

5. DEFEKTI ILMNEMISEL TEGUTSEGE JÄRGMISELT

5.1. Leidke kauba ostuarve ja garantiitalong (selle olemasolul).
5.2. Toimetage toode autoriseeritud hooldusesindusse.

NB! Juhul, kui garantiiremonti toodud seadmel ei leita valmistamisprotsessist või kasutatud materjalidest põhjustatud viga, võidakse töö tellijalt nõuda remonditellimuse käsitlustasu.
NB! BIGBOX.EE ei kohustu tagasi ostma või ümber vahetama tooteid, mille klient on ostnud. Konkreetse toote tagastamise või vahetamise võimaluse ja tingimused otsustab garantiiosakond.

6. GARANTIIKOHUSTUSED JA LAIENEMINE

6.1. Garantiikohustused ei laiene järgmistel juhtudel:

6.1.1. Kahjudele, mis on tekkinud transpordil;
6.1.2. Rikete tekkimisel loodusõnnetuste tõttu (tormi, veeuputuse, maavärina, äikese, tulekahju);
6.1.3. Rikete tekkimisel elektrivõrgu häirete tõttu;
6.1.4. Ebastabiilse toitepinge tõttu (kui olevas ruumis, kus soovite kasutada toodet, toitepinge kõikub, probleemide vältimiseks soovitame osta pinge reguleerimise seadme, sest garantii ei laiene rikete tekkimisel ebastabiilse toitepinge tõttu);
6.1.5. Rikete tekkimisel ebakorrektsel kasutusel;
6.1.6. Rikete või rikkumiste tekkimisel puhastamise, kriimustuse, lõikamise tõttu;
6.1.7. Seade oli teadlikult või hooletuse tõttu oli löödud, kahjustatud, lahti võetud;
6.1.8. Tekkinud rikked vedeliku, võõrosade (tolmu, liiva, kemikaalide, toiduainete jm.) seadmesse sattumise tõttu;
6.1.9. Rooste, värvimuutuste (kollaseks muutumise,saastumise jm) tõttu;
6.1.10. Seade ei olnud kasutatud eesmärgipäraselt;
6.1.11. Tekkinud rikkeid parandas tootja poolt mitte autoriseeritud hooldusteeninduse töööine/isik;
6.1.12. Kui seerianumber oli muudetud, hõõrdunud, või seda ei ole võimalik kindlaks määrata;
6.1.13. Seade oli kasutatud mitte kasutusjuhendi- ning garantiikirja tingimuste järgi.

NB: Sellel leheküljel leiate autoriseeritud hoolduskeskuste loetelu antud toote kategooria järgi. Vajaduse korral või juhul kui loetelus konkreetset tootjat ei leidu, palume ühendust võtta meie klienditeenindusega e-posti teel teenindus@bigbox.ee, ja Teid suunatakse toote hooldusesinduse poole.

7. ÜLDSÄTTED

7.1. Juhul, kui interneti poest BIGBOX.EE ostetud toode garantiiajal läheb rikki:

7.1.1 Garantiiremont on tasuta.
7.1.2 Garantiiremonti teostavad ainult autoriseeritud hooldusteeninduse keskused (nimekiri altpoolt).
7.1.3 Toote üleandmisel garantiiremondile, tavaliselt piisab ostudokumendist või täidetud garantiitalongist (selle olemasolul).
7.1.4 Tootja garantii alla ei laiene kuluva iseloomuga osadele (akud, tahmakassetid, trükipead, CD plaadid, hiirematt, litsentsikleebised jms) ning pakend ja dokumentatsioon. Enamasti garantii laieneb ainult seadme mehaanilistele osadele. Kuid lisaküsimuste korral, soovitame alati BIGBOX.EE-ga e-posti teel ühendust võtta: teenindus@bigbox.ee, kust Te saate vajalikku informatsiooni ning pakutakse parimat lahendust probleemile.

NB: Arve, mis enamasti vastab garantiitalongile, saadetakse Teie e-postile pärast tellimuse väljasaatmist.
Peale sisselogimist meie e-poodi, oma kasutajakonto tellimuste ajaloost leiate kõiki sooritatud tellimusi ja koostatud ostuarveid.

7.2. Vastavalt EV seadusele, enamikel juhtudel piisab ostudokumendist (kviitungist, arvest või liisingulepingust) kui selles on nimetusega esitatud toode. Selline dokument kinnitab toote ostukuupäeva ja isikut, kes seadme ostis. Müüja garantiitalongi on vaja kindlasti esitada, juhul kui ostudokumendis puudub või ei ole täpselt sisestatud seadme mudel (sel juhul garantiitalongis peavad olema sisestatud seadme identifitseerimise andmed). Kui aga saadetises Te ei leidnud garantiitalongi ja tunnete end rahutult, palume pöörduda BIGBOX.EE klienditeeninduse poole e-posti teel teenindus@bigbox.ee. Me täpsustame konkreetse toote garantii hooldust ja esitame Teile kogu vajalikku informatsiooni. Vajadusel, garantiitalongi saadame Teile posti teel.

7.3. TÄHTIS! Juhul, kui interneti poest BIGBOX.EE ostetud toode läheb garantiiajal rikki ja on parandamatu, autoriseeritud hooldusteenindus kirjutab ostjale välja fakti olemasolu kinnitatava dokumendi, mille esitades müüjale, kliendil on õigus teisele samasugusele/teise toote vastu ümbervahetusele või BIGBOX.EE kohustub makstud summa toote eest tagastama. Taolises olukorras on vaja kätte saadud hooldusteeninduse väljakirjutatud dokument ära skaneerida ja saata BIGBOX.EE klienditeenindusse e-posti teel teenindus@bigbox.ee ning lepitakse kokku toote ümbervahetamine või raha tagastamine.

AUTORISEERITUD HOOLDUSTEENINDUSE KESKUSED VASTAVALT TOODETE KATEGOORIATELE JA TOOTJATELE

Kui ilmusid probleemid järgmiste toodetega, mis olid ostetud interneti poest BIGBOX.EE-st:


Mobilltelefonid: Nokia, Sony, Samsung, LG, HUAWEI, Just5.

Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse MTTC Eesti OÜ poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn Türi 5 601 8073 hooldus@mttc.ee E-R: 9.00-17.00 ostuarve, garantiitalong


LCD-monitorid- ja telerid: Fujitsu, Samsung, LG, Viewsonic, BenQ, Philips (monitorid).

Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse FUJITSU ESTONIA AS poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus

Tallinn

Akadeemia tee 21/6

651 9972

remont@ee.fujitsu.com

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong

Tartu

Riia 35

733 7210

tartu@ee.fujitsu.com

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong


Arvutid: HP Pavilion, Samsung, Sony & Sony Vaio.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse InfoTech CS OÜ poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn Türi 5

654 3000

info@infotech.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong


Projektorid: BenQ, Hitachi, Viewsonic.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse FUJITSU ESTONIA AS'i poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus

Tallinn

Akadeemia tee 21/6

651 9972

remont@ee.fujitsu.com

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong

Tartu

Riia 35

733 7210

tartu@ee.fujitsu.com

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong


Apple tooted: Apple, iPhone, iPad.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse IM Arvutid AS'i poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Endla 69/ Keemia 4

686 9020

hooldus@imarvutid.ee

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong

Tartu

Küütri 3

686 9024

hooldus@imarvutid.ee

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong


Canon tooted.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Overall Eesti AS'i poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Lootsi 11

630 0530;

630 0539 (fotohooldus)

tallinn.hooldus@overall.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong

Tartu

Riia 24a, 51010

730 6700

tartu.myyk@overall.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong

Rakvere

Seminari 18

322 3246

rakvere@overall.ee

Kokkuleppel

ostuarve, garantiitalong

Pärnu

Supeluse 2

443 1304

parnu@overall.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong

Viljandi

Jakobsoni 4a

435 5044

viljandi@overall.ee

Kokkuleppel

ostuarve, garantiitalong

Kuressaare

Põik 2

453 3565

saaremaa@overall.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong


D-Link tooted.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse D-Link esinduse poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Mustamäe tee 55-314

613 9771

info@dlink.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong


Dell tooted.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse MAX 123 AS'i poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Veerenni 58A

800 2240;

699 0699

hooldus@max.ee

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong


IBM / Lenovo ThinkPad tooted.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse IBM Eesti OÜ (hooldusosakond) poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Toompuiestee 33A

660 0800

ibm@ee.ibm.com

E-R: 9.30-17.00

ostuarve, garantiitalong


Konica-Minolta tooted.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Konica Minolta Baltia Eesti filiaali poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Lõõtsa 2B

651 2900

hooldus@konicaminolta.ee

E-R: 9.30-17.00

ostuarve, garantiitalong

Erinevate toodete garantiiremondi- ja hoolduskeskused.


Erinevad tooted: Acer, HP.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Abobase Systems AS'i poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Mustamäe tee 55

654 9000

info@abs.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong


Erinevad tooted: Bosch (kodutehnika), Acer, Fujitsu, HP, Lexmark, NEC, Prestigio, Samsung (sülearvuti, laserprinter, multifunktsionaalne printer, monitor, audio-video toode (v.a. fotoaparaadid)), Toshiba, Tripplite (UPS-id), Lenovo (v.a G-seeria ja IdeaPad).
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse OÜ Simson ServiceNet EE poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn Türi 5

633 7007

servicenet@servicenet.ee

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong

Tartu

Võru 3

734 4777

tartu@servicenet.ee

E-R: 9.00-17.00

ostuarve, garantiitalong


Erinevad tooted: Apple, Asus, BenQ (sülearvutid), Brother, Dell (täpsustada hooldusega s/n), Iiyama, LG, MSI, Xerox, Haier, Lexmark.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Servisa ICT OÜ poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Mustamäe tee 44c

667 1796

info@servisaict.ee,
support@servisaict.com

E-R: 9.00-18.00

ostuarve, garantiitalong


Erinevad tooted: Braun, Grundig, Krups, Kenwood, Moulinex, Nikon, Panasonic, Philips, Samsung (monitorid, printerid), Sharp, Siemens, Sony (TV), Hansa.
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Arwest OÜ poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Aleksandri 6

734 4299;

734 4337;

566 97843

arwest@arwest.ee

E-R: 9.00-18.00;
L: 10.00-14.00

ostuarve, garantiitalong


Erinevad tooted: Panasonic (fotoaparaadid, videokaamerad), Prestigio (tahvelarvutid, smartfonid, videoregistraatorid, e-lugerid), Toshiba (LCD- telerid).
Garantiiremondi puhul pöörduge autoriseeritud hooldusteeninduse keskuse Panaservice OÜ poole:

LinnAadressTelefonE-postAvatudGarantiialus
Tallinn

Liimi 1

699 7000;

5343 0003

info@panaservice.ee

E-R: 9.30-18.00

ostuarve, garantiitalong


Teiste kategooria toodete kohta pöörduge palun BIGBOX.EE poole.