Pikendatud garantii

KAMPAANIA: SEOTA PIKENDATUD GARANTII 3 AASTAKS KAHE AASTA HINNAGA!

PIKENDATUD GARANTII TINGUMUSED

Igale seadmele kohaldub Tootjapoolne garantiiaeg, mille lõppemisel ning seadme rikki minekul teil tekivad soovimatud kulud. Olukorra lahendamiseks, pakume soetada pikendatud garantiid.

Pikendatud garantii hakkab kehtima pärast tootjapoolse garantii kehtivusaja lõppu ning kestab kogu valitud perioodile.
Pikendatud garantiid saab soetada 14 kalendripäeva jooksul pärast seadme ostu sooritamise kuupäevast.

PIKENDATUD GARANTII

Pikendatud garantii soetamisel säästate aega ja raha. Juhul kui toode läheks rikki, tuleb võtta ühendust klienditeeninduskeskusega telefonil +37251990195 (E-R 08.00-17.00) või meili teel teenindus@bigbox.ee, ning teavitada probleemist. Edaspidi Bigbox.ee klienditugi informeerib teid edasiste tegevuste kohta.

Pikendatud garantii valimisel on teil võimalus valida mitmete erinevate pikendatud garantiiajade vahel.
Pikendatud garantii – tasuta ostetud seadme remont, pärast tootjapoolse garantiiaja kehtimist.
Juhul kui toote remondi teostamine on võimatu või remont ei teostata, toode asendatakse teise samasuguse või analoogilise, parameetrite puhul mitte halvema toote vastu.
Pikendatud garantiid (toote kindlustust) saab valida järgmiste toodete gruppidele: kõik elektroonilised seadmed, v.a sülearvutid, tahvelarvutid, telefonid puutetundlike ekraanidega. Kindlustatud toote hind peab olema suurem kui 99 EUR.

Pikendatud toodete garantiiajad: 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat. Valides maksimaalse 5 aastase pikendatud garantiiaega, võite olla kindel, et soetatud toode teenib vähemalt 7 aastat.

P.S. Pikendatud garantiid saavad soetada ainult FÜÜSILISED isikud (eraisikud), ning seadmetele kehtivad standardsed garantiitingimused.

Mida garanteerib?

Pikendatud garantii on seadme tootja poolt pakutud garantii analoog, ainult kestab kauem. Kui pikendatud garantiid soetada koos suuremahulise tootega, tasuta seadme remont teostatakse, võimaluse korral, kohapeal või viiakse see tasuta hooldusesindusse ning tuuakse tagasi ka tasuta.

Kes teostab remonti?

Pikendatud garantii teostamist haldab BIGBOX.EE OÜ. Kõik BIGBOX.EE OÜ pikendatud garantii lepingud on kindlustatud ja sertifitseeritud.

Kui kaua?

Pärast tootjapoolse garantiiaja lõppu, garantiid võib bigbox.ee-st pikendada al. 2 kuni 5 aastani.

Millal võin ühendust võtta?

Võtke ühendust telefonil +3726682524 (E-R 08.00-17.00) või meili teel teenindus@bigbox.ee.

Mis siis, kui toode on kingituseks?

Juhul, kui on soov soetatud seadme teisele isikule edasi anda, siis sel juhul pikendatud garantii õigus läheb ka teisele isikule. Sel juhul on vaja informeerida BIGBOX.EE-d ning väljastame uue pikendatud garantii lepingu teise isiku nimele.

Enam ei soovi... Mis siis?

Pikendatud garantii lepingust saab taganeda, teavitades sellest BIGBOX.EE-d või tagastades originaallepingu 14 kalendripäeva jooksul, alates lepingu allakirjastamise kuupäevast.

Pikendatud garantii kehtivus

Pikendatud garantii kehtib ainult tõendava dokumendi esitamisel, kus on märgitud seadme ostukuupäev.
Pikendatud garantii kestab kuni märgitud kuupäevani, mille perioodi jooksul teostatakse tasuta seadme, osade remont või välja vahetamine uue seadme vastu.

Muud tingimused

Pikendatud garantii katab kõik materjali- ja tootmisvead ning korvab töö kui ka varuosade maksumuse, kui viga on tekkinud tootja süül.

Millal ei kehti pikendatud garantii sertifikaat?

Garantii ei kata kahju või viga, mis on põhjustatud:

- Normaalsest kulumisest (tolmukotid, harjad, patareid, lambid, kaitsmed, käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.)) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms).

- Ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik).

- Välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.

- Toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

- Kui garantiiremondi käigus ilmneb, et rike ei ole põhjustatud tootjapoolsest praagist või on rikutud garantiitingimusi, peatatakse remondi teostamine kuni kliendiga edasiste kokkulepete saavutamiseni ning Bigbox.ee`il on õigus esitada arve defekteerimis kulude katteks.

Bigbox.ee ei vastuta mistahes kaudse, juhusliku, erakordse või kaudse kahju kulutuste eest (sealhulgas ilma piiranguteta saamata jäänud kasum, kasutusvõimaluse kaotus või andmete kaotus, ettevõtte turuväärtuse, maine või ärivõimaluste kaotus), mis tekivad otseselt või kaudselt toote ostmisel, kasutamisel või müümisel.